سرای نوآوری های خلاق نفس

سرای خلاق نفس به عنوان یکی از اولین مجموعه های خلاق دیجیتال روستایی در ایران با هدف فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز فعالین زیست بوم صنایع خلاق ایجاد شده و به کسب و کارهای نوپای خلاق و فرهنگی خدمات رسانی می کند.

آخرین اخبار و رویدادها

همکاران

#هم_نفس با ما

افتخار ما زیستن در کنار مجموعه هایی ست که #هم_نفس و #هم_فکر ما هستند.

حوزه های تخصصی

پروژه ها