شبیه ساز آموزشی EntomonVR

تومان

شبیه ساز واقعیت مجازی EntomonVR به عنوان اولین تجربه آموزشی بر پایه فناوری واقعیت مجازی در حوزه جانوران در جهان شناخته می شود. آموزش مفاهیم زیستی در قالب واقعیت مجازی می تواند علاوه بر افزایش کیفیت آموزش، یادگیری را در افرادی که دارای مشکلات حسی دیداری-فضایی هستند بهبود می بخشد.