سرای نوآوری‌های خلاق نفس برگزار می‌کند

چارشنبه خط خطی

چارشنبه خط خطی اول

اولین رویداد از سری چارشنبه خط خطی 7 تیرماه 1402 با همراهی خانه خلاق و نوآوری گیلان در فضای کار اشتراکی سکو برگزار شد. در این روز در کنار هنرمندان و علاقه مندان نقاشی، خلاقیت و ایده پردازی شرکت کنندگان رو به چالش کشیدیم و با اجرای پیکشنری کمی سرگرمی هم چاشنی ماجرا کردیم.

چارشنبه خط خطی دوم

دومین رویداد از سری چارشنبه خط خطی 21 تیرماه 1402 با همراهی کتاب اردیبهشت در کافه کتاب اردیبهشت رشت برگزار شد. حضور در کتاب اردیبهشت باعث شد جامعه متفاوت تری رو به چالش دعوت کنیم و باز پیکشنری چاشنی آیس بریکینگ رویداد شد. البته از پذیرایی خوب کافه هم نباید بگذریم 🙂

برای چارشنبه خط خطی سوم آماده این ؟!!

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه