بازی محیطی راز کتابخانه با بهره گیری از فناوری اینترنت اشیا، واقعیت افزوده، در محیط کتابخانه ها و فروشگاه های محصولات فرهنگی شهر رشت طرح ریزی شده و با اهداف ایجاد علاقه مندی به کتاب و کتابخوانی، افزایش سرانه مطالعه و فراهم نمودن بستر بازی های گروهی و سازنده در شهر رشت پیاده خواهد شد.
با همکاریاداره نهاد کتابخانه های عمومی استان گیلان
سال بهره برداری1400
طراحی توسطدپارتمان بازی های سازنده
پلتفرماندروید
وبسایتwww.mysteryoflibrary.ir