استارتاپ استدیو نفس

استارتاپ استودیو نفس در یکی از پاییزی ترین سال های قرن چهاردهم شمسی بنیانگذاری شد و تلاش کرده است با کارآفرینان و متخصصان در سرتاسر جهان در جهت رشد و توسعه محصولات و خدمات همکاری می‌نماید.
فعالیت مستمر در حوزه صنایع فرهنگی در سالهای اخیر باعث حضور موثر در تولید محصولات فرهنگی و همکاری با تیم‌های نوآور کشوری، جهت ارایه محصولات فرهنگی در کشور شده است.
استارتاپ استدیو نفس در واقع یک شتابدهنده، صندوق سرمایه گذاری و یا یک مرکز رشد نیست، بلکه منابع و خدمات خود را بر روی استارتاپ‌های خود سرمایه گذاری می‌کند تا با رشد و اثربخشی آنها، تجربه خروج را مهیا سازد و به عنوان یک کسب و کار مستقل دنیای جدیدی را تجربه کنند.
تیم نفس با همکاری کارآفرینان ، سرمایه گذران و متخصصان بازوی کمک و رشد استارتاپ ها است و با تمرکز بر ارائه راه حل‌های فنی و راهبردی برای راه‌اندازی و کمک به استارتاپ ها در مرحله پیش بذری و بذری، سکوی پرشی را برای همکاران خود فراهم می نماید.

ما چه خدماتی می دهیم

مسیرهای رسیدن به موفقیت محدود نیست. هر کسی می‌تواند مسیر خاصی را برای پیشرفت  پیدا کند و یا حتی طراحی کند. نفس یک هم مسیر خوب برای تک تک لحظات کسب و کارتان است.

استراتژی های برون رفت

توسعه محصول

ایده پردازی

پشتیبانی فنی

زیرساخت ها و امکانات

آموزش نیروی انسانی

چشم انداز

استارتاپ استدیو نفس با توسعه تیم های خلاق، سکوی پرتاپ یک استارتاپ موفق و پایدار فرهنگی را ایجاد کند.

حوزه فعالیت

ٖبا بررسی و رهگیری توسعه فناوری های فرهنگی و صنایع خلاق و دنبال کردن بازیگران کلیدی این اکوسیستم نوپا، استارتاپ استودیو نفس در حوزه های زیر سرمایه گذاری انجام می دهد:

  • بازی های فکری و اسباب بازی های سازنده
  • پویانمایی و بازارسازی های فرهنگی مرتبط
  • واقعیت گسترده