آیین رونمایی از نشان پروژه جدید سرای نوآوری‌های خلاق نفس با حضور جناب آقای ثقتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، آقای دکتر مجید رحمانی پژوهشگر تاریخ نهضت جنگل، آقای دکتر سمیعی مدیر صندوق پژوهش و فناوری گیلان، آقای دکتر باستی رئیس پارک علم و فناوری استان و جمعی از همراهان در نمایشگاه ایتکس گیلان برگزار گردید.

در این رویداد، میکائیل پسندیده مدیر پروژه واقعیت مجازی نهضت جنگل، از اتمام مراحل پیش تولید و پژوهش های تاریخی و توسعه ای خبر داد و این مراسم را آغاز فرایند اجرایی ساخت بازی دانست. بازی واقعیت مجازی نهضت جنگل، تجربه ای روایی-ماجراجویی از وقایع دوران نهضت جنگل است که با ورود میرزاکوچک خان به گیلان پس از تبعید آغاز می شود و به بنیان گذاری هیات اتحاد اسلام می رسد.

مجید رحمانی پژوهشگر تاریخ نهضت و مشاور محتوایی پروژه، از ظرفیت های بالفعل بازی های رایانه ای برای انتقال مفاهیم در قالبی جدید پرداخت. ایشان افزودند که نهضت جنگل قابلیت ارایه حرفی بین المللی دارد. روزگاری در این سرزمین، مردمانی در مقابل قدرت های خارجی قد علم کردند و معادله ی جریان قدرت را تغییر دادند و حرفی جدید ارایه کردند.

در پایان این رویداد نشان بازی واقعیت مجازی «نهضت جنگل: سرآغاز میرزا» توسط جناب آقای ثقتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان رونمایی شد.