درباره

کتاب رنگ آمیزی آتایا

کتاب رنگ آمیزی آتایا، مجموعه کتاب هایی با محوریت آموزش الفبای فارسی به همراه معرفی شخصیت های داستانی است که در اولین گام به معرفی ۳۲ شخصیت شاهنامه فردوسی می پردازد.

به همراه

اپلیکیشن تعاملی

اپلیکیشن تعاملی آتایا، تجربه ی جدیدی را برای کاربران کتاب های نقاشی آتایا فراهم می کند. بهره گیری از فناوری پیشرو واقعیت افزوده در کنار ویژگی های تعاملی، برای کاربران این امکان را فراهم می کند تا به الگوهای رنگ آمیزی دسترسی داشته باشند و روایتی صوتی از داستان هر کدام از شخصیت ها را گوش دهند.