بازی واقعیت مجازی قیام جنگلی ها: کوچک خان، اولین قسمت از سری بازی قیام جنگلی ها است که برای پلتفرم واقعیت مجازی توسعه می یابد. این بازی یک داستان تعاملی واقعیت مجازی با بیش از 5 ساعت گیم پلی است که کاربر را به درک وقایع مرتبط با نهضت جنگل و سردار آن، میرزاکوچک خان، در اواخر قرن 13 وا می دارد. در این بازی، کاربر در دو نقش میرزاکوچک و یکی از یارانش ایفای نقش کرده و شاهد وقایع کلیدی نهضت جنگل و نهایت تاسیس هیات اتحاد اسلام به صورت تعاملی خواهد بود.
در بازی قیام جنگلی ها، در ژانر تاریخی، رویدادها را بر اساس روایت مورخان و مطالعات پژوهشگران روایت می کند که سبب درک عمیق تر کاربر از این رویدادهای تاریخی و غم انگیز خواهد بود.
با همکاریخانه میرزا
سال بهره برداری۱۴۰۱
طراحی توسطدپارتمان واقعیت گسترده
پلتفرمرایانه شخصی
وبسایتwww.kuchakvr.ir