بازدید جمعی از مسئولین خانه های هلال کشور و استان گیلان از سرای نوآوری های خلاق نفس.

در این بازدید که در 24 تیرماه  برگزار شد ظرفیت های سرای خلاق نفس برای همکاری های مشترک در زمینه تولید محتوا و واقعیت مجازی مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید، جناب سعید سپهری کیا، دبیر کمیته راهبردی و نظارت خانه های هلال کشور به ظرفیت های مشترک میان جمعیت هلال احمر کشور و سرای نوآوری های خلاق نفس پرداخت و تمایل این نهاد برای برگزاری رویدادهای هنری تخصصی و تولید محتوای آموزشی مرتبط با فعالیت های جمعیت هلال احمر اشاره کردند.