سرای نوآوری های خلاق نفس به سفارش بنیاد ملی مد و لباس و شورای فرهنگ عمومی کشور، لباس هواداری تیم ملی در جام جهانی فوتبال 2022 قطر را طراحی کرد.
طراحی این کیت هواداران تیم ملی ایران را میلاد پسندیده انجام داده است و تداعی گر شعار تیم ملی در این مسابقات، « تا پای جان برای ایران » می باشد. در طراحی این لباس تمامیت ارضی ایران، یوزپلنگ ایرانی نماد محبط زیست کشور، قلب تپنده نماد عشق و میهن پرستی در دل نقشه ایران و پرچم سه رنگ نقش بسته است.
با همکاریبنیاد ملی مد و لباس
سال اجرا1401
طراحی توسطدپارتمان گرافیک